La cultura aporta un 3,6% al PIB espanyolFont: ara.cat
La cultura va aportar al llarg del 2009 un 3,6% al PIB espanyol, una xifra força superior a l'1% que destinen els pressupostos espanyols al sector, segons l'Anuari d'Estadístiques Culturals 2012, que ha presentat el ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Els espanyols gasten sobretot en llibres i premsa (36,9%), ràdio i televisió (17,3%), cinema i vídeo (10,8%), arts plàstiques (9,6%), arts escèniques (6%), patrimoni (4,4%), arxius i biblioteques (2,3%) i música enregistrada (1,3%). El PIB que genera la cultura és superior al de l'energia (2,9%) i al d'agricultura, ramaderia i pesca (2,6%).
El sector cultural, durant el segon semestre del 2012, va donar feina a 452.000 persones, és a dir, un 2,6% de l'ocupació total a Espanya. Les comunitats autònomes que concentren un nombre més gran de treballadors del sector són Madrid i Catalunya.
El 2011 els espanyols van gastar 14.363,7 milions d'euros en cultura. Cada llar va destinar al consum cultural, en un any, 828,3 euros.
Espanya importa més cultura que no pas n'exporta. El 2011 el valor de les exportacions culturals va ser de 708,9 milions d'euros, i el valor de les importacions va ascendir a 847,3 milions d'euros. El que més s'exporta són llibres i premsa (540,5 milions d'euros) i els principals destinataris dels productes culturals espanyols són França, Mèxic i Portugal. 
El cinema continua sent l'espectacle cultural predilecte dels espanyols, amb unes taxes d'assistència anyal del 49,1%. El segueixen, a una certa distància, la música (25,9%) i el teatre (19%).
Al llarg del 2010, els 1.530 museus espanyols van rebre 57,5 milions de visitants. El nombre de visitants a les biblioteques va ascendir a 216 milions.
El 2011 el nombre d'espais escènics teatrals era de 1.621 (3,5 per cada 100.000 habitants) i 500 sales de concerts (1,1 per cada 100.000  habitants).
El turisme cultural també va augmentar al llarg del 2011 i va arribar a la xifra del 19,7%. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario