El circ vol presència i rigor

Font: elpuntavui.cat
El segon pla integral del circ (2012-2015) ha estat elaborat els últims divuit mesos per 56 experts del sector organitzats en diverses comissions de treball, on també hi havia representades les administracions públiques directament implicades en el desenvolupament de la cultura del circ (Departament de Cultura, Departament d'Ensenyament, Icub, Conca i Institut Ramon Llull). Dues comissions més, presidides pel conseller de Cultura, vetllaran pel desenvolupament del pla: la comissió de seguiment, que es reunirà trimestralment, i la comissió econòmica, que es reunirà anualment.
Mascarell va explicar ahir en la presentació del document que el pla integral no té una dotació econòmica fixada i que serà la comissió econòmica l'encarregada d'anar marcant les aportacions necessàries per al desenvolupament del pla. “Estem on estem i no té sentit fer una estimació que no toqui de peus a terra”, ha indicat el conseller.
El document fixa les accions per al període 2012-2015 en deu àmbits d'actuació. En paraules de Mascarell, el pla integral pretén, més enllà de fer un diagnòstic, posar en relleu les directrius i els criteris clau per desplegar el sector en aquest període. “És una agenda a curt, mitjà i llarg termini amb unes fites que tots ens comprometem a desplegar”, va dir.
Amb 600 professionals (300 associats a l'Associació de Professionals de Circ, APCC), 90 companyies, 20 espais de formació continuada i 16 centres de circ, el panorama del món del circ a Catalunya ha crescut notablement respecte a l'any 2008, quan es va redactar el primer pla integral del sector. “La capacitat de creació del sector en aquests anys, però també els seus dèficits”, en expressió de Mascarell, ha modificat, doncs, les fites que es marcava el primer pla i l'actual.
Decàleg d'objectius

Els objectius del pla integral són deu: crear circuits de programació estable i potenciar la distribució d'espectacles; estructurar i regular la formació; donar suport als equipaments i ens específics del sector; dotar el sector del circ d'eines de finançament adients; potenciar la professionalització i l'especialització; reforçar la projecció i la difusió estatal i internacional; difondre i promoure el circ entre la societat civil; dotar la professió d'un marc legal; promoure la creació i producció, i impulsar i reforçar la recerca, la investigació i la innovació.
Segons l'APCC, de tots els objectius establerts, l'entitat prioritza els dos primers: els circuits de programació i la regulació de la formació. En aquests àmbits, el pla integral planteja incloure la programació de circ als grans equipaments nacionals (entre altres, el TNC, el Mercat de les Flors o els centres d'arts escèniques de Salt-Girona i Terrassa), crear un circuit estable amb programació continuada a les sales municipals o afavorir la programació continuada de circ a les sales privades.
En relació amb el foment de la formació en les arts del circ, el pla és ambiciós i planteja la redacció d'un títol de cicle formatiu de grau mitjà d'animació de circ i publicar la qualificació i redactar el títol de cicle formatiu de grau superior de tècnic especialitzat en les arts del circ.
Així mateix, es proposa “estudiar” la creació d'una qualificació professional de grau superior en pedagogia de les arts del circ. L'altre aspecte a enfortir és la regularització del professorat que impartirà aquests cursos formatius.
L'APCC ha tingut un paper destacat en l'elaboració del nou pla integral del circ. En la presentació d'ahir el vocal de l'associació, Jaume Navarro, va recordar que “Catalunya ha estat històricament un país de circ capdavanter amb un teixit de petites companyies professionals”, capaç de tirar endavant en les circumstàncies més adverses “amb esforç, risc i disciplina”. Navarro hi va afegir: “I aquest esforç s'ha fet en una plaça quan no hi havia infraestructures, o en un teatre o una vela quan ha estat possible.”

Pot ser realitat entre 2013 i 2015


El pla integral fa referència a l'establiment d'un espai estable de circ a Barcelona, que és una vella reivindicació de la professió. El text reitera la necessitat d'habilitar un espai que compleixi aquesta funció, indica que l'equipament podria ser una realitat entre els anys 2013 i 2015, i recorda que les institucions que han de tirar endavant el projecte són l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) i l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). Davant la insistència dels periodistes, el director de promoció dels sectors culturals de l'Icub, Llucià Homs, ha concretat que, entre les opcions que es preveuen, la instal·lació d'una vela a la plaça Margarida Xirgu és l'“òptima”, pel fet que podria utilitzar una part dels equipaments del Mercat de les Flors. La decisió, però, “encara és verda”, ha assegurat Homs, i depèn en gran mesura de la “viabilitat econòmica” de l'equipament.
Homs també es va referir a la bona “disposició” del consistori davant la possibilitat que el Cirque du Soleil estableixi una seu permanent a Barcelona. Respecte a això, ha informat que la visita que la companyia canadenca tornarà a fer a Barcelona aquest Nadal pot ser “un bon moment per tornar a posar so-bre la taula la qüestió”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario