El CoNCA alerta que la cultura està al límit de la seva resistènciaFont: Sílvia Marimon (ara.cat)
"No podem fer més passes enrere, el que s'està posant en risc difícilment es podrà reconstruir. No és un discurs, és una realitat que exigeix respostes radicals". Elpresident del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA), Carles Duarte, ha estat clar i contundent. En el seu informe anual, el CoNCA ha pres el pols del sector cultural i el seu estat de salut és preocupant. "L'increment de l'IVA, l'estancament de la llei de mecenatge, la reducció de l'aposta cultural per part de les caixes d'estalvi, la disminució del consum cultural arran de l'atur creixent, el retard en el pagament dels ajuts per part de la Generalitat i l'asfixia financera dels ajuntaments fan que durant el 2012 s'hagi arribat a nivells límits de supervivència en l'àmbit cultural. En uns moments en què la cultura hauria de ser un sector estratègic per sortir de la crisi, el sector és castigat per manca de finançament. Si l'educació acadèmica, la creació, la recerca i el debat d'idees es consideren un luxe s'està caient en un error greu".
L'informe del CoNCA desmunta alguns tòpics, com que la cultura és un sector subvencionat: "Al contrari, ha rebut una atenció insuficient dins el conjunt de prioritats polítiques dels successius governs de la Generalitat, destinant-li un percentatge de pressupost del 1,3%". El CoNCa torna a reclamar, és ja una reivindicació històrica, que el percentatge del pressupost de la Generalitat destinat a cultura ascendeixi al 2%. Per constatar que el tòpic de sector subvencionat és injust dóna algunes xifres: "La indústria cultural a Catalunya genera més de 6.000 milions d'euros de valor afegit brut (VAB), xifra que va suposar un 3,6% del VAB global català de l'any 2008, molt per sobre d'altres sectors, com la indústria d'alimentació, begudes i tabac". Una altra dada: la ciutadania va destinar el 2010 a cultura 2.218 milions d'euros, mentre que el govern català en va aportar 378.
Per la seva part, el conseller de Cultura, Ferran Mascarelll, ha remarcat que és un text "molt interessant, útil i valuós". Mascarell ha dit que "la cultura ha de tenir una centralitat més gran del país" i ha ressaltat que "els pressupostos culturals públics a Catalunya sempre han estat petits". "Estem plantejant tots plegats com sortir d'una situació en que l'Estat ofega les finances d'un país que vol apostar per tot i especialment per la cultura". 

No hay comentarios:

Publicar un comentario