La síndica de Barcelona recomana fer una reforma integral del Teatre Arnau

Font: EFE vía ara.cat

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l'Ajuntament que dugui a terme una reforma integral del Teatre Arnau per garantir la seva preservació i adequar l'espai als requeriments actuals d'aforament i seguretat. Aquesta és la principal conclusió de l'expedient d'ofici que va obrir la síndica el mes d'octubre passat davant el "lamentable" estat de l'emblemàtic edifici de l'avinguda del Paral·lel, que és de propietat municipal des de febrer de l'any 2011.

Al desembre, el consistori va començar unes obres d'estabilització a la coberta i a les façanes per garantir la seguretat.

En una nota de premsa, la defensora de la ciutadania de Barcelona assenyala que "com a titular del teatre, l'Ajuntament té el deure i l'obligació de dur a terme les actuacions i obres necessàries per assegurar la conservació i rehabilitació (del teatre) com a bé patrimonial".

El Teatre Arnau va ser construït l'any 1906 i té un nivell de protecció C, és a dir, reuneix valors historicoartístics estètics i tradicionals que són considerats rellevants pel sector urbà on està situat i, per tant, ha de ser objecte de protecció.

En el comunicat s'explica que l'Ajuntament ha informat la síndica que, de moment, no té cap projecte d'intervenció ni pla d'usos previst per al Teatre Arnau, però que s'han realitzat contactes amb representants del sector musical i de les arts escèniques de la ciutat amb la finalitat d'avaluar la viabilitat de diversos projectes culturals.

En la mateixa intervenció d'ofici, Vilà també ha estudiat l'estat del Teatre Principal de la Rambla i de l'immoble del carrer Sant Pere més Alt, 13 bis, on es va projectar el polèmic hotel del Palau.

Respecte al Principal, de propietat privada, la síndica ha demanat a l'Ajuntament que faci un seguiment de les obres de rehabilitació de la façana.

Sobre l'immoble de Sant Pere més Alt, la defensora considera que el consistori està complint amb el seu deure d'assegurar la conservació de l'edifici després d'iniciar l'execució subsidiària per corregir les patologies de la façana.

Això no obstant, segons l'opinió de la defensora, el govern municipal hauria de fer els passos necessaris per al canvi de qualificació de les finques ja que, d'aquesta manera, dóna un missatge clar als veïns de voler destinar, en un futur, els usos dels edificis a equipaments educatius musicals.

Vilà recorda que les finques on es pretenia construir l'hotel del Palau tenen encara la qualificació que permetia construir-lo, malgrat que l'Ajuntament de Barcelona es va comprometre el 2011 a restituir-los la qualificació d'equipaments.

No hay comentarios:

Publicar un comentario