El teatre català a les perifèries es debatrà a Perpinyà

El Teatre Català a les perifèries serà el tema, els dies 16 i 17 de novembre d'enguany, de les Primeres Jornades Nord-Catalanes d'Estudis Teatrals organitzades pel Seminari Transversal d'Estudis Culturals Catalans (C3K) del Centre de Recerca V.E.C.T. i la revista-colleccio Aïnes noves (P.U.P.) a Perpinyà.
Crida a comunicacions


Quan es parla de perifèries, es pensa en primer lloc en els territoris de l'àrea catalana i, des de Perpinyà, més particularment ( però no exclusivament) en les realitats septentrionals. L'entorn diglòssic sensibilitza també sobre la qüestió dels contactes de llengües (obres traduïdes, espectacles bilingües, sobretitulació,….). Les perifèries socioeconòmiques constitueixen un altre aspecte de la problemàtica triada, més particularment amb llurs dimensions urbanístiques i professionals. Es vol incloure, a més, en el temari les interzones escèniques (tradicions populars, arts creuades,…)
Es preveu un espai per a la presentació de comunicacions d'una durada de vint a trenta minuts.
Els interessats hauran d'enviar abans del 12 de juny un resum d'un màxim de 400 paraules a l'adreça badosa@univ-perp.fr amb les dades següents : títol del treball, nom de l'autor, lloc o institució de treball, direcció postal, telèfon i correu electrònic. El text de les comunicacions escollides s'haurà de lliurar abans del 15 d'octubre. Els idiomes acceptats són el català i el francès.
El comitè organitzador està format per Cristina Badosa, Domènec Bernardo, Martine Berthelot i Michel Adroher. Al comitè científic s'hi troben Cristina Badosa (VECT-UPVD), Fabrice Corrons (Université de Toulouse-le-Mirai), Guillem-Jordi Graells (Institut del Teatre de Barcelona), Ghislaine Jay-Robert (VECT-UPVD), Albert Rossich (Universitat de Girona) i Biel Sansano (Universitat d'Alacant).
Dades de contacte dbernardo@wanadoo.fr o c3k@orange.fr
Font: www.elpuntavui.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario