Un euro de cada dos, per a espectacle

Confirmat: Francesc Casadesús serà director del Mercat de les Flors fins al 2015. Ahir la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona van acordar amb l'equip liderat per Casadesús el contracte programa que estableix les regles de joc al que ja és avui el centre públic de dansa de referència estatal. El document assenyala, entre altres indicadors, que el 50% del pressupost servirà per finançar activitat. A hores d'ara, la poca versatilitat escenotècnica encareix molt el muntatge de cada funció.
Les obres d'aquestes dues temporades ja han de fer molt més viable reduir la despesa en tècnica. El Mercat, que ara ja assumeix íntegrament, la coordinació de la fàbrica de creació Graner, pretén garantir i ampliar les quatre potes del procés: la formació, la creació, la producció i l'exhibició i la difusió. De fet, a la primera planta s'estan ultimant unes obres que permetin als coreògrafs comptar amb possibilitat de sistematitzar gires arreu. El Mercat vol guanyar finançament extern del consorci(paritari entre Ajuntament i Generalitat) buscant recursos propis, taquillatge i col·laboracions d'institucions estatals i europees. Cada any, es faran 250 funcions: un 40% d'autoria autòctona, un 40% internacional i un 20% estatal. Cultura presentarà, d'aquí a poques setmanes, un nou pla de la dansa, que renovarà les “bones intencions” en paraules del consellerFerran Mascarell, del de 2009.
Font: Jordi Bordes (www.elpuntavui.cat)

No hay comentarios:

Publicar un comentario