Neix 'SindicArt' format per artistes escènics i audiovisuals

Amb la mirada posada a Anglaterra i el sindicat Equity, que engolba tots els professionals de l'entreteniment, la creació i les indústries culturals, aquest matí s'ha presentat en públic el sindicat SindicArt. El conformen els sis principals sindicats sectorials de les arts escèniques i audiovisuals ja existents, que aglutinen un total de 2.300 associats: l'AADPC (Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya), l'Ad’EC (Associació d’Escenògrafs de Catalunya), l'APDC (Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya), l'AREC (Associació de Regidoria de l’Espectacle de Catalunya), l'ATECat(Associació de Tècnics i Tècniques de l’Espectacle de Catalunya) i el SIGC(Sindicat de Guionistes de Catalunya).

Els seu principal objectiu és aconseguir tenir un representant sindical, a través del qual es podria negociar després un conveni col·lectiu (per a un sector que ara està poc i mal regulat per un Reial Decret general, i només funciona amb convenis molt específics), incidir en les millors condicions de contractació, pressionar perquè els artistes gaudeixin de la formació i el reciclatge que paguen amb les seves nòmines, facilitar les gestions a hisenda i garantir les correctes prestacions de la seguretat social.

Els representats de SindicArt han anunciat que es plantegen els objectius a llarg termini. El 2011, de moment, es proposen fer una radiografia laboral d'un sector molt desconegut, que té un percentatge de contractació temporal i de treballadors autònoms encoberts molt alt, i que té la dificultat afegida de l'intrusisme laboral, la manca d'estudis oficials de part dels professionals i una xifra d'atur –calculen– molt alta.

Font: Laura Serra (www.ara.cat)

No hay comentarios:

Publicar un comentario