Els catalans consumeixen més cultura, sobretot si és gratuïtaFont: Antoni Ribas Tur (www.ara.cat)
La música, els llibres i el cinema van liderar les propostes de consum cultural dels catalans del 2011. Un 92% de catalans afirmen que escolten música; un 61%, que llegeixen llibres, i un 35,2%, que miren pel·lícules. Els dos primers sectors van créixer, i també ho van fer altres sectors com els videojocs, els espectacles, els concerts i les exposicions. Només el cinema és el camp que l'any passat va patir una davallada del consum a Catalunya d'un 0,9%, una xifra que es considera poc significativa però que indica el canvi en la forma de consum del cinema. La música va pujar un 3% respecte al 2010 i els llibres un 4%, tot i que les vendes de han caigut un 4,5%.
Aquestes són les dades que es desprenen de La dieta cultural dels catalans 2011 , l'estudi que Fundacc ha realitzat a partir de les dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, que va entrevistar 24.683 catalans. Joan Sabaté, director general de la fundació, en va presentar ahir els resultats a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
El perill de la pujada de l'IVA
Paral·lelament a la tendència a l'alça del consum cultural general, també es pot observar un augment del consum cultural gratuït, sobretot de concerts. Tot i que creix en un 11% la gent que va a més de 5 concerts a l'any, l'assistència a recitals de pagament cau un 12% i puja un 21% la de concerts gratuïts respecte al 2008. Aquesta línia es podria veure subratllada per l'augment de l'IVA del setembre. La pujada del 8% al 21% sobre els productes culturals pot tenir, segons va dir Sabaté, "resultats molt negatius en la cultura de pagament". En les exposicions el comportament és similar: les visites a museus de pagament cauen un 10%, que és un percentatge similar al que creix l'assistència a exposicions gratuïtes (12%).
Les xifres del consum editorial també tenen una tendència positiva. El 61% dels catalans llegeixen llibres. Consumeixen una mitjana de 4,1 exemplars a l'any, mig punt més que el 2008, i hi ha un 7% més de lectors que en llegeixen més de 5. Ara com ara, el percentatge de llibres comprats representa el 41% del total, i entre els augments que es troben a l'estudi hi ha el d'un 10,4% dels llibres regalats durant l'últim any. Malgrat que el 2011 el consum de llibres en castellà es va imposar amb un 69%, els catalans van augmentar un 15,5% des del 2008 i el castellà va caure prop d'un 4,7%.
El català guanya terreny
El català, en canvi, sí que és lleugerament majoritari en els espectacles. Les estadístiques el situen en el 52%, un 12% més que el 2008. El boom de la música en català també s'ha notat en el consum a l'alça: va passar d'un 9% a un 11% el 2011 mentre que la música en castellà cau del 55% al 48%. El percentatge del cinema doblat en català encara és d'un hiperreduït 8%, tot i que, com que era un minso 4,5%, representa una pujada d'un 85,5%.
El sector dels videojocs ha experimentat un augment del 50% en els últims quatre anys, però en aquest sector el català encara està molt poc representat, només en un 1%.

No hay comentarios:

Publicar un comentario