El Lliure ja té nou contracte programa

La seu històrica del Lliure de Gràcia, encara en reformes a l'espera de la seva obertura a la tardor del 2010, ha acollit avui la presentació del contracte programa 2010/2012 del Teatre Lliure. La Fundació ha aprovat un contracte programa que regula els drets i els deures de la institució i les administracions i que consolida el projecte iniciat amb el trasllat de la seu principal del teatre a Montjuïc. A l'acte hi han assistit el Secretari General de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Lluís Noguera, el Delegat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, el Director General de l'INAEM, Félix Palomero el President Delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, José Manuel González Labrador, el President de la Fundació del Teatre Lliure, Antoni Dalmau la Subidrectora del Teatre Lliure, Mònica Arús i el Director del Teatre Lliure, Àlex Rigola.

L'actual director artístic del teatre ha deixat clar davant els mitjans que si fins ara no s'havia pogut signar era per la manca d'acord amb les administracions, que no volien reobrir la seu de Gràcia.

El contracte programa 2010-2012 estableix els compromisos entre el Teatre Lliure i les Administracions públiques, que aporten el finançament majoritari de les seves despeses. El document s'estructura a partir de dos eixos que orienten els seus objectius: el primer, la culminació del segon i últim mandat del director Àlex Rigola i l'inici del següent mandat; i el segon, la posada en funcionament del Lliure de Gràcia, espai amb unes condicions òptimes per a espectacles de format mitjà (una variable que potenciarà l'abast del Teatre Lliure).

La recuperació de la seu històrica del Lliure de Gràcia i la seva posada en funcionament suposarà, d’una banda, introduir innovacions en la gestió i l'estructura de funcionament i de personal dels darrers anys, però molt especialment un replantejament de l'oferta artística del Lliure en els formats i en la relació amb els espectadors i la recerca de nous públics. La reobertura d'aquest espai, a més, comportarà que l’Espai Lliure recuperi la funció de sala d’assaigs que figurava al projecte arquitectònic inicial.

El contracte programa del Teatre Lliure 2010-2012 estableix que el Teatre Lliure és el teatre públic de referència a Barcelona, a Catalunya i a l'Estat espanyol en creació contemporània. Un espai que, des de la seva fundació, fomenta un teatre d'art per a tothom, compromès socialment, majoritàriament en llengua catalana i amb un èmfasi especial en l'impuls de noves formes de teatre de creació.

A més, segons el contracte programa el Teatre Lliure encapçalarà la creació teatral des d'uns postulats estètics que siguin expressió d'una forma artística creativa, plural i contemporània. És un teatre de referència en la relectura dels textos clàssics amb visió d'incidir en la realitat contemporània, d'impuls de la creació textual i de suport a noves formes de teatre de creació, en la reflexió sobre el sector del teatre i en fer possible que a Catalunya existeixi una programació estable de companyies i d'espectacles internacionals innovadors.

Així, els objectius estratègics del Teatre Lliure són els següents:

1.- Prioritzar la creació contemporània.
2.- Proposar relectures dels clàssics de la dramatúrgia universal, per incidir en la realitat contemporània.
3.- Fomentar la creació textual d'autors catalans.
4.- Impulsar i/o atendre nous llenguatges de teatre de creació i altres formes d'espectacles.
5.- Mantenir la residència de creadors en diversos llenguatges escènics.
6.- Garantir la presència de grans companyies i espectacles internacionals a Catalunya en programació estable.
7.- Aprofundir en la reflexió teòrica entorn de la programació pròpia.
8.- Crear nous públics, potenciar canals i noves estratègies de comunicació i ampliar els serveis educatius.
9.- Desenvolupar el compromís social en tots els ordres i atenent els més immediats.
10.- Afrontar el repte de les noves tecnologies en l'àmbit creatiu i el de la comunicació.
11.- Incrementar la projecció del Teatre Lliure col•laborant amb els equipaments escènics de Catalunya, potenciant les gires de les produccions als àmbits territorials de cultura catalana i a d'altres comunitats autònomes, i en els circuits internacionals.
12.- Adequar la gestió dels recursos humans i econòmics del Lliure a la reincorporació del Lliure de Gràcia amb el propòsit d'incrementar l'eficiència.

Font: www.teatral.net

No hay comentarios:

Publicar un comentario