La Sindicatura proposa modificar el contracte del TNC per adaptar-lo a les circumstànciesFont: EFE via ara.cat
La Sindicatura de Comptes de la Generalitat recomana la "modificació" del contracte programa del Teatre Nacional de Catalunya per "adaptar-lo a les circumstàncies actuals", després de revisar els exercicis de la institució teatral corresponent als anys 2010 i 2011. En un informe de fiscalització dels comptes del teatre, així com de l'anàlisi de la seva activitat i revisió dels seus contractes licitats, la Sindicatura recomana també revisar les instruccions de contractació per adaptar-les a la normativa vigent, i que el consell d'administració del TNC fixi totes les tarifes aplicables, així com dels descomptes, bonificacions i exempcions.
A l'hora d'analitzar el contracte programa de la Generalitat amb el TNC, la Sindicatura observa que aquest preveu que la Comissió de Seguiment es reuneixi com a mínim dues vegades a l'any i que proposi la seva revisió "si hi ha variacions significatives en les magnituds bàsiques que determinin les necessitats de finançament". En canvi, indica la Sindicatura, en els exercicis de 2010 i 2011 aquesta Comissió de Seguiment només es va reunir una vegada cada any, i "malgrat els canvis en magnituds bàsiques derivades dels ajustos pressupostaris de la Generalitat, no consta que proposés la revisió del contracte programa".
L'informe revela que el TNC va registrar una pèrdua de 60.268 euros en l'exercici de 2010 i de 185.581 euros en el de 2011, després de rebre unes aportacions de la Generalitat per a despeses corrents de 10,89 milions i 9,25 milions d'euros, respectivament. A 31 de desembre de 2011, el balanç del TNC presentava un actiu de 49,99 milions d'euros, dels que 42,81 milions corresponien a immobilitzat material, i un patrimoni de 43,08 milions d'euros.
L'ingrés mitjà per espectador de pagament va ser de 14,24 euros en la temporada 2009-2010, i de 19,68 euros en la 2010-2011. El cost total per espectador, tenint en compte les despeses d'explotació menys l'aplicació de subvencions de capital al resultat de l'exercici, va ser de 80,41 euros en l'exercici de 2010 i de 81,04 euros en el de 2011.
El personal del TNC ascendia a 163 treballadors el 2010, i a 147 en l'exercici de 2011, i les despeses de personal van passar de 8,15 milions en el primer exercici als 6,71 milions en el segon. A les tres sales del TNC, en la temporada 2010-2011 es van efectuar un total de 422 representacions de 18 espectacles, amb un total de 143.787 espectadors i un nivell mitjà d'ocupació del 79,44 per cent. A més, en els dos exercicis es van oferir 334 representacions en gira, directament pel TNC o en coproducció amb altres companyies.

No hay comentarios:

Publicar un comentario