Un any per obrir El Canal


Un any. Aquest és el termini d'execució de les obres de construcció de la seu del Centre d'Arts Escèniques de Salt i Girona, El Canal. Aquest termini ve donat pel fet que les condicions per gaudir de l'ajut provinent del programa europeu Interreg, a què es van acollir els ajuntaments de Salt i Perpinyà conjuntament, en el projecte de l'Escena Catalana Transfronterera, assenyalen que la inversió ha d'estar feta abans d'acabar el 2011. És molt previsible que la seu física del centre, el qual funciona des de la tardor de l'any 2007, sigui inaugurada en el context de la programació de l'edició de l'any que ve del festival Temporada Alta.

La característica més singular del centre, la que li atorgarà personalitat pròpia, serà la sala de producció, una mena de capsa màgica de 5.100 m³ (468 m² de superfície), un plató polivalent que podrà variar la seva disposició amb facilitat. La sala, totalment buida, té una capacitat per a 920 espectadors; disposada de manera convencional, a la italiana, amb una grada retràctil, és una sala de format mitjà amb 294 butaques, i amb l'escenari al centre, amb el públic a les quatre bandes, la capacitat serà de 250 espectadors. Una de les innovacions aplicades a la sala és la seva acústica variable, en funció del tipus d'espectacle que s'hi faci i la disposició de la sala, i una altra és la instal·lació d'una pinta tècnica i una contrapinta que ocuparan el cent per cent de la superfície de l'espai, la qual cosa permetrà aquesta flexibilitat pel que fa a la disposició.

El projecte de la seu d'El Canal, que signa l'arquitecte José María Forteza, preveu l'edificació del centre per fases. La primera, que inclou la construcció de la sala i els espais annexos, com ara camerinos i vestidors, magatzems i serveis, té un cost aproximat de 2,3 milions d'euros. L'accés, fins que no estigui acabat del tot el centre, està situat a la façana est de la Coma Cros.

L'edifici tindrà tres plantes (la baixa, de 846 m²; l'altell, de 99 m², i el primer pis, de 272 m²). A la planta baixa hi ha el vestíbul, que serà el nus de connexió amb la resta de la factoria cultural i el lloc d'accés del públic en el futur, però no estarà condicionat fins la fase següent. També quedaran pendents, tot i que ja estan projectades, la consergeria, les sales d'assaig de dansa i teatre, i més sales de serveis. En la primera fase es construiran un total de 1.286 m², dels quals seran útils 1.091. Quant a l'aspecte exterior del centre, la idea no és cercar la mimesi amb la part ja restaurada de l'edifici, sinó evocar el passat tèxtil de la Coma Cros, de manera que s'utilitzaran pòrtics metàl·lics i plaques de formigó prefabricades i la imatge es caracteritzarà per una mena de pell d'aluzinc que evocarà un embolcall entreteixit, com si fos un cistell, perforat en algunes zones. Com que l'edifici es construirà seguint criteris de sostenibilitat, la façana serà ventilada, s'hi instal·laran recuperadors entàlpics (de calor) que renoven l'aire de l'interior, panells fotovoltaics, aïllaments de diversos tipus i un sistema geotèrmic de climatització.

Font: www.elpunt.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario